Hattoppread Exsarnunfpea

Fyzika pro střední školy 2.díl (přepracované vydání s CD)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila HýblováDruhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text ŠVP. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice je přepracované na základě připomínek mnoha učitelů, je aktualizované z hlediska technického pokroku. Nová grafická úprava s použitím dvou barev zlepšuje přehlednost. Přepracované vydání této osvědčené učebnice. Výběr učiva i jeho uspořádání v učebnici plně vyhovuje požadavkům RVP jak pro gymnázia, tak pro většinu středních odborných škol. Nově je standardní knižní podoba doplněna v každém dílu učebnice o CD obsahující další učební materiály. Je to především rozšiřující učivo obsahující poznatky, které převážně nejsou do RVP zahrnuty, avšak významně přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa. Tím je umožněno optimální využití učebnice i při výuce podle individuálně koncipovaných ŠVP. Přiložená CD obsahují i další doplňující obrazové a textové materiály: animace k učivu, videozáznamy experimentů, historické poznámky, slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů) a laboratorní cvičení. První díl učebnice obsahuje dvě hlavní témata – mechaniku a molekulovou fyziku a termiku. Nově je v přepracovaném vydání do učiva mechaniky zařazeno také učivo o mechanickém kmitání a vlnění. Navazující druhý díl zpracovává další témata středoškolské fyziky – elektřinu a magnetismus, optiku, speciální teorii relativity, fyziku mikrosvěta a astrofyziku. Dvoudílnou učebnici vhodně doplňuje publikace Příručka pro učitele fyziky na střední škole (autoři Oldřich Lepil a Emanuel Svoboda), jejímž cílem je pomoc učitelům při realizaci ŠVP. V kapitole 1 jsou shrnuty základní materiály, z nichž ŠVP vychází, a v kapitole 2 jsou přehledně uvedeny možné varianty zpracování obsahu učiva při různé hodinové dotaci fyziky. Obsáhlá je kapitola 3, která tvoří jádro příručky, a obsahuje metodické poznámky k vybraným částem učiva. Inspirací pro učitele mohou být trendy ve vývoji obsahu fyzikálního vzdělávání, metod a prostředků výuky, přehledně uvedené v kapitole 4. Příručku uzavírá výběr další studijní literatury a informačních zdrojů, z nichž lze čerpat náměty pro výuku.


Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným zpsobem výbr uiva a koncepce jeho zpracování umouje uiteli pizpsobit text osnovám. Rok vydání neuveden ISBN 64285. Fyzika pro . díl kniha CD 174 CZK Nov.


Fyzika pro stední koly 2.díl pepracované vydání s CD. Seznam díl kapitol hodin. Text je doplnn tak e zahrnuje vechna témata povinného uiva souasných osnov fyziky pro gymnázia. Fyzika pehled uiva stední koly CD. díl kniha CD Úvodní strana. Vechny informace o produktu Fyzika pro stední koly 1.díl pepracované vydání s CD porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Fyzika pro stední koly 1.díl pepracované vydání s CD. Fyzika pro G Mechanické kmitání a vlnní Lepil Prometheus Fyzika pro G Optika Lepil Prometheus Fyzika Sbírka úloh pro stední koly Lepil Prometheus Matematické fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro S Prometheus Chemie Chemie pro tyletá gymnázia 1. Jak se stát zdravotní sestrou s výukou. S uebnicí vloenou do koíku zákazníci asto kupují S titulem Fyzika pro stední koly 2.díl pepracované vydání s CD souvisí. Literatura a lék CFP. Datum vydání 01.08.2012 . Sony PRS 350 specifikace. vydání v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Populární knihkupectví. Souástí Pehledu fyziky je i barevná píloha.

Superstay 24 h MAYBELLINE BASE.


Knihy a učebnice ke stažení Fyzika pro střední školy 2.díl (přepracované vydání s CD) PDF. Kde stáhnout knihy zdarma Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová.