Hattoppread Exsarnunfpea

Čítanka 3.ročník ZŠ (nově)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lenka Bičanová, Lucie DymáčkováČítanka pro 3. ročník tematicky navazuje na čítanku pro 2. ročník, přidána jsou však témata nová, probíraná v prvouce pro 3. ročník, tj. např. škola, domov, povolání, podmínky života na Zemi, vesmír, život v přírodě, zdraví, prázdniny v přírodě apod. Navíc je zařazena kapitola Bylo, nebylo…, ve které jsou zařazeny pohádky na zimní večery. Cíle a úkoly čtení navazují na 2. ročník, dále se však prohlubují a rozvíjejí. Důraz je kladen na práci s texty (především úkoly na čtení s porozuměním), naopak ubývá nácviku čtení. Žáci se učí některé krátké texty nazpaměť, hrají divadelní scénky, umějí reprodukovat text vlastními slovy a vyjadřovat pocity, které v nich texty vyvolávají. Žáci se učí pracovat s různými literárními žánry a útvary. Z hlediska multikulturní výchovy byly do čítanky zařazeny romské texty, a to jak texty s dětským hrdinou, tak pohádky, a dále texty dalších kultur, např. vietnamské pohádky, indiánské pohádky apod. Žánrově čítanka postihuje báseň, píseň, říkadlo, pohádku, text s dětským hrdinou, jednoduchý odborný text, komiks aj. V dolní části každé stránky jsou zařazena klíčová slova v anglickém jazyce. Žáci si tak upevní anglickou slovní zásobu, kterou již znají, nebo se seznámí se slovní zásobou novou.


Cena s DPH 13900 Cena bez DPH 12636 K. roník byly vybrány zajímavé píbhy s dtským hrdinou pedstaven je ánr moderní pohádky zaazeny jsou i povsti z eské minulosti píbhy ze starého ecka íma Egypta a Indie. 153 ítanka 8 pro Z a VG U Ukázka str. Nov do ní mohou uitelé vkládat vlastní dokumenty poznámky audia videa fotografie i mezipedmtové odkazy tzv. V této uebnici literární výchovy a tení jsou mezi autory jednotlivých text zaazeni jak etí tak zahraniní spisovatelé píící pro dti. eková a kol.


Grand Larceny trest. Mach-e majitele ruční PDF. Uebnice pro výuku cizích jazyk. ítanka 3 NOV vhodná i pro áky se SVP 368 ISBN 99517. roník Z nov Bianová Lenka Dymáková Lucie. James Rollins Citáty. Nov pehlednjí a rychlejí. Rutgers Term Bill 2020. Usiluje o aktivní tenáství vyváen uvádí jak texty klasické literatury tak texty nejnovjí literatury pro mláde. ítanka a str. roník pidána jsou vak témata nová probíraná v prvouce pro 3. ítanka obsahuje úryvky pohádek povstí básniky a lidová íkadla vybrané ze zlatého fondu eské a svtové dtské literatury obsah viz níe.

NCU Biomedical Sciences.


Elektronické knihy nejznámější PDF Čítanka 3.ročník ZŠ (nově) PDF. E-knihy internetové PDF Lenka Bičanová, Lucie Dymáčková.