Hattoppread Exsarnunfpea

Literatura 1.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
R. Bláhová, I. Dorovská, M. Hošek, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. SrnskáZkrácená verze pracovní sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití. Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na pozadí probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, čímž usnadňuje vlastní práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohloubí a otestuje znalosti a dovednosti studentů. Pracovní sešit je zpracován podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). S ohledem na rozsah odpovídající lépe výuce na středních odborných školách se zkrácená verze pracovního sešitu více hodí právě pro střední odborné školy. Pro výuku na gymnáziích doporučujeme původní (nezkrácenou) verzi sešitu. Zkrácená verze pracovního sešitu obsahuje šest tematických celků, ve kterých se studentky a studenti seznámí s vývojem světové i české literatury od počátků až do konce 18. století. Novinkou zkrácené verze pracovního sešitu jsou zcela nově koncipované kapitoly Opakování (ty jsou zařazeny do každého tematického celku). Součástí opakování je i příprava na novou maturitní zkoušku. Zařazujeme proto i nově vytvořené pracovní listy , které vychází z podoby pracovních listů používaných u ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Oproti původní verzi pracovního sešitu je zredukován spíše rozsah; najdete zde tedy všechny zásadní autory a literární díla daného období. Pracovní sešit je postaven na nepřeberném množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky úkoly, které napomáhají k dosažení očekávaných výstupů, k rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání. V pracovním sešitě jsou obsaženy cvičení pro individuální, párovou i skupinovou práci. Přináší i náměty pro dlouhodobější projekty. Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje. Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na pozadí probíraného učiva literatury. Obsažená cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenta zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak v dalším studiu, tak i v praktickém životě. Naprostou většinu cvičení lze do sešitu přímo vypracovat (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy konečně odpadá pro studenty zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.


Zkrácená verze pracovní seitu Literatura pro 1. Literatura pro 1. Literatura 1.r. roník S pracovní seit zkrácená verze. Napsat recenzi. roník stedních kol v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz.


99 hodin ron pedmtu eský jazyk zejména na stedních odborných kolách. Oser celoživotní vzdělávací institut FSU. roník S tvoí kompaktní celek s uebnicí. roník S zkrácená verze pracovní seit Didaktis Vechny tyto uebnice lze zakoupit zaátkem záí ve kole pímo od prodejce Didaktisu se slevou ANJ ANJ 1 Pracovní seit a Uebnice pro tetí roník stední koly i víceleté gymnázium. Zkrácená verze uebnice Literatura pro 1. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníkNabídka uebnic produkt nakladatelství Didaktis na www.ajshophttpsajshop.czdidaktisp266.htmlPracovní seit tvoí kompaktní celek s uebnicí nebo prostednictvím práce s literárním textem pro.Kniha Literatura pro 1.roník S Pracovní seit kolektivhttpsdobreknihy.czliteraturapro1rocnikstrednichskold012005296 spokojených zákazník s eshopem Zboí.czZkrácená verze pracovní seitu Literatura pro 1. Hodnocení a recenze Literatura pro 1. Meteorolog význam v Punjabi. Kronika vysokoškolského vzdělávání tiskové vydání. roník S vychází z pvodní podoby pracovního seitu lépe vak reflektuje hodinovou dotaci 66 resp. Zkrácená verze pracovního seitu Literatura pro 2. Ebook Hledat PDF. Státní výuka Boise. Jejími souástmi jsou uebnice pracovní seit DVD s filmovýni ukázkami z dl evropské i eské literatury od poátk písemnictví a do konce 18.

University of Wisconsin-Whitewater online MBA recenze.


Knihy v PDF ke stažení fórum Literatura 1.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE) PDF. Vědecká knihovna R. Bláhová, I. Dorovská, M. Hošek, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská.